Beden Dili Eğitimi Size Ne Sağlar?

Beden Dili Eğitimi Size Ne Sağlar?

Beden Dili eğitiminin ne işe yaradığına ilişkin bilinen bazı yanlışlar ve uygulama hatalarından kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.

Beden dili hakkında bilinen ve her kaynaktan öğrenilebilen sadece birkaç bilgi dahi bazen diğer insanlara karşı sihirli bir güç kılıcı, herşeyi açığa çıkaran bir yalan makinası veya bir zihin okuma rehberi gibi düşünülebilmektedir.

Karşımdaki kadın/erkek bana bakarken saçlarıyla oynadı. Hmm o halde benden kesin hoşlandı!’

‘Kollarını göğsü üzerinde bağdaştırdı, şimdi savunmaya geçti.’

“Başını öne eğdi, işte şimdi çok sinirlendi”

!!!

Yukarıdaki örnek tespitler tamamen yanlış olmamakla birlikte, beden dili bilgisi hiçbir zaman kesin yargılarla davranılan, yüksek yorum yapma performansı sahneleme imkanı veren bir bilgi değildir.

Albert Mehrabian’ın iletişim bilimine çok büyük katkısı olan araştırmasına göre insanlar üzerinde söylediklerimiz %7, ses tonumuz ve konuşma tarzımız %38 ve beden dilimiz yani sözsüz iletişim aracımız en az %55′lik bir etki anlama/anlaşma etkisi yaratmaktadır.

Evet, yalanlar, ama sadece yalanlar değil, aynı zamanda ifade edilemeyen tüm düşünce ve duygular da,  daha çok % 7’lik payı olan sözcüklerin arkasında yaşamayı severler. Ancak bedenlerimiz gerçekleri saklayamaz! Sadece doğru ve dikkatli gözlem yaparak sözcükler olmadan da bize anlatılanı çözümleyebilmek mümkündür. Ancak doğru iletişim kurabilmeyi istiyorsanız öncelikle “iyi bir gözlemci” olmalısınız.

Bunlar karşımızdakini anlamak için aklımızda tutmamız gerekenler. Bir de beden dili bilgilerini kendinizde uygularken yapılan hatalı uygulamalardan kısaca bahsedelim:

Beden dilinin en önemli sırrı samimiyettir. O sebeple, kendi beden dilinizi de tamamen yönetebilmeniz pek mümkün değildir. Bir duygu, bir fikri ancak içselleştirdiğimizde, öz beden diliniz haline gelebilir. Aksi halde, içinizde hissedemediğiniz bir beden dili ifadesi sizi yapay ve gülünç duruma düşecektir. Kendinize ait olmayan bir beden dili ifadesini sırf etkileyici olmak adına kullanmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü iletişimde etki gücü en az % 55 olan bir vasıtanın yolda kalmamak için orijinal parçalardan oluşması gerektiğini düşünüyorum. Ya da boyunuzu daha uzun göstermek için başınızın üzerine bir tahta parçası koymanız safaride vahşi hayvanları size yaklaşmak konusunda belki caydıracaktır ancak insanlar arasında bu şekilde gezmeniz pek de istediğiniz etkiyi yaratmayacağı gibi tuhaf biri olarak kayda geçmeniz garantidir.

Şimdi son olarak; önce beden dilinin bir tanımını yapalım ve sonra kısaca nedir ne değildir kısmına geçelim:

Beden Dili, zihinsel, fiziksel ve psikolojik etkilerin iç dünyamızda ortaya çıkardığı düşünce ve hissedişleri, bilinçaltı tepkilerinin de eşliği ile, duruş, jest, mimik, göz hareketleri şeklinde yansıttığımız sözsüz bir iletişim şeklidir. Hem “kendimizle” hem de dış dünya ile iletişimi içerir.

Beden dilini iletişim aracı olarak kullanmak iç ve dış iletişimimizin “derinliğini” artırır.

İleri profesyonel teknik uygulamalar olarak kullanılan kriminal, siyasi, liderlik ve eğitimcilik gibi topluluk önünde gerçekleşen faaliyet alanlarını bir kenara ayırırsak beden dili iletişimini özellikle sosyal iletişim ve iş iletişiminde etkin olarak kullanmanın amacı kendimizle ve ikinci kişilerle iletişimizde derinliği kazanmak ve “”kaliteyi artırmaktır”.

Beden Dili, iletişimini öğrenmenin ve etkin kullanmanın amacı, negatif eleştiri yapma tutkusuyla karşımızdaki kişinin zaaflarını ortaya çıkarma, karşımızdakini rencide etme becerisini  geliştirme aracı değildir.

Beden Dili iletişimini öğrenmenin ve etkin kullanmanın amacı, karşımızdaki kişilere onlarla ilgili bir çeşit bilgiçlik taslamak, insanları sınıflandırmak, kalıplaştırmak, onların kişiliklerini tanımlama, isimler koyma ve karakterlerini yorumlama cüreti göstermek değildir.

Beden Dili iletişimini öğrenmenin ve etkin kullanmanın amacı psikolog edasına kavuşmak değildir. Hiç bir insan tek başına bir yaklaşımla tanımlanıp isimlendirilemez.

Beden dili yaklaşımı, ancak, davranışları çok dikkatle, özenle ve saygı ile gözlemleyerek kişileri daha iyi ve daha doğru anlamak için birtakım tespitler yapar. Beden dili yaklaşımı kişilik tespitleri yapmamaktadır.

Beden Dili iletişimini öğrenmenin ve etkin kullanmanın amacı kendimizi olduğumuzdan farklı biri olarak göstererek kişileri yanıltma yoluna gitmek ve bu yolla çıkar elde etme kabiliyeti geliştirmek değildir.

Bu tür uygulama hataları bir işe yaramayacağı gibi samimiyet çerçevesinden uzaklaşıldığı için iletişimde sonu eninde sonunda hüsran olacaktır.

Beden Dili bilgisi kendimizi inkar etme değil kendimizi tanıma becerisi kazandıran bir bilgidir.

Beden Dili Eğitimi öncelikle kendi sözsüz çıktılarımızı anlamlandırmamıza yardımcı olacak ve kendimizi tanıma sürecimize destek olacaktır. Diğer bir deyişle, kendimizle ilgili farkındalığımızı artıracaktır.

Beden Dili eğitimi nitelikli iletişimi öğrenmenin ve kendinizle ilgili farkındalığınızı yükselten yolculuklardan bir yolculuktur.

Sevgiyle Kalın…

Bahar KARACA

                                   Birlikte gülebiliyorsanız bu mutluluktur,

                                          Birlikte ağlayabiliyorsanız bu dostluktur,

                                                    Birlikte susabiliyorsanız bu aşktır…

                                                                                                           Marquez

Online eğitimler için www.plenahuman.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Online eğitim programlarına kayıt olduktan sonra istediğiniz yerden istediğiniz zaman eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Bireysel online seanslar için ise, 02242434314 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Profesyonel Koç/Terapist Yetiştirme Programı

koçluk eğitimProfesyonel Koçluk Eğitimi

Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı Uluslararası  Association For Coaching  (AC) akreditasyonuna sahiptir.

 

MODÜL 1

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ – FARKINDALIK YARATMA

CERTIFIED LIFE COACH

KONU BAŞLIKLARI

– Koçluğa Giriş

– Koçluğun Alanı  ve konusu hakkında ayrımlar

– Koçluğun kavramsal temelleri

– Koçluğun temel yetkinlikleri

– Koçluk süreci

– Müşteri Koç arasındaki ilişki

– Koçluk iletişimi ve uyum

– Doyum, denge ve  süreç yönetimi

– Yaşam Çarkı Uygulaması

– Etkin dinleme söylenmeyeni duyabilme

– İç görü , olay kişi ayırımı yapabilme

– Koçlukta İlerletme ve kendini yönetme

– Güçlü soru sorma , açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular

– Şekillendirici geri bildirim

– Yaşam amacı değerler ve vizyon çalışmaları

–  Eylem tasarlama, planlama , hedef koyma

–  Etik kurallar ve tartışılması

– Kritik gedik saptanması ve kapatılması

– Danışanı yapılandırma ve geliştirme becerileri

– Koçluk araçları

– NLP Teori ve pratikleri

– NLP nedir ? Varsayımları nelerdir?

– Temsil sistemleri

– Alt modaliteler

– Çapa

– Milton ve Meta Model

– Smart çalışması

– Mantıksal aşamalar

– Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme

– 10 saat karşılıklı seans uygulama ve yorumları

– Vaka çalışmaları ve yorumlamaları

– Video programlarının izlenmesi ve yorumlanması

– Workshop uygulamaları

– Süpervizyon

Sınıf içi eğitim süresi  50 saat olup ,devam zorunluluğu vardır.

50 saat dışarıda katılımcıların tek başına çalışa zorunluluğu

40 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

 

–  Etkin dinleme yapabilmek

–  Hedefe yönelik geri bildirim yapmak

–  Güçlü sorular sorabilmek

–  Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek

– Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığı arttırmak

– Değerlerini ve hedeflerini tespit etmek

– Koçluk ve özel hayatta zamanı yönetebilmek

– Hedef bazlı planlama yapabilmek

– Koçluk etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek

– Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında farkındalık

– Koçluk duruşunu hayatın her alanında sergilemek

– Programı tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler

MODÜL 2

İLERİ KOÇLUK EĞİTİMİ- DEĞİŞİM YARATMA

 ADVANCED CERTIFIED COACH

KONU BAŞLIKLARI

– Nlp Yöntem ve uygulamaları

– Değişim ve Direnci Kırmak

– Öğrenme Aşamaları

– Meta Programlar

– Algı pozisyonları

– Yeniden çerçeveleme, ağız çabukluğu kalıpları

– Karar çalışmaları

– Başarısızlığı geri bildirime çevirme

–  Koçlukta metafor kullanımı

–  Metafor kullanım becerisini geliştirmek

–  Grup ve bireysel metafor üretme çalışmaları

–  Koçluk yaklaşımları

–  Koçlukta ileri düzey becerileri kullanma

–  Sadeleşme, Kurallar ve sınırlar koyma konularına koçluk

–  Korkular ve sınırlayan inançlara koçluk yapma

–  Huzur, Mutluluk, Tutku konularına koçluk

– Grow Uygulamaları

–  Psikolojik Kuramlar ve teknikler

– Psikodinamik yaklaşım

–  Erikson gelişim evreleri

– Birey Odaklı yaklaşım

– Davranışsal kuram ve terapi

– Bilişsel Davranışçı kuram ve  Terapi

– Varoluşçu yaklaşım

– Sosyal psikoloji yaklaşımı

– Gestalt Koçluk pratik ve uygulamaları

– Anda kalma

– Kendi koçluk işini kurma

–  İş ortamında koçluk

–  Hedef ve planlar oluşturma

– Workshop uygulamaları

– Süpervizyon

– 10 saatlik karşılıklı koçluk seans uygulamaları ve yorumlamaları

–  Vaka çalışmaları ve yorumlanması

–  Video Programlarının izlenip yorumlanması

Sınıf içi eğitim süresi  50 saat olup devam zorunluluğu vardır.

50 saat katılımcının dışarıda çalışma zorunluluğu

30 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

KAZANIMLAR

– Koçlukta duygusal zekayı kullanabilmek

– NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek

– Koçlukta metafor kullanabilmek

– Anda kalmayı başarabilmek

– Hedef çalışmaları yapabilmek

– Temel iş becerilerini öğrenmek

– Programı tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler.

–  Psikolojik kuramlar ve teknikler hakkında fikir sahibi olmak

–  Koçluğun ve NLP’nin psikoloji ile ilgisini kavramak

MODÜL 3

USTA KOÇLUK EĞİTİMİ -DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK

PROFESSIONAL  CERTIFIED COACH

KONU BAŞLIKLARI

– Liderlik tanımı

– Liderlik özelliklerinin incelenmesi

– Etkin liderlik modelleri

– Liderlik ve motivasyon teorileri

– Liderlik ve Yöneticilik yetkinlik çarklarının kullanımı >

– Yaratıcılık, yaratıcılığın tanımı, yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcılığı teşvik edecek sorular

–  Vizyon, misyon, amaç , hedef ve strateji belirleme

–  Misyon bildirgesi hazırlanma

–  Zaman yönetimi

– Hedef bazlı planlama

– 5N1K Tekniği

– Kurumsal hedefler

– İşletmelerde verimlilik anlayışı oluşturmak

– Kurum içi iletişimde koçluk araçları kullanmak

– Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatma

– Kobi ve Kurum koçluğu

– Ekip koçluğu

– Yetki devri

– Koçlukta pazarlama, pazarlama için hazırlık, maddi hazırlıklar , web sitesi, sosyal medya

– Ennegram

– DİSC

– MBTI

– SWOT

– Stratejik plan teori ve uygulamaları

– Performans değerlendirme >

– Karşılıklı koçluk uygulamaları

– Vaka çalışmaları

– Workshop uygulamaları

– Süpervizyon

– Sınıf içi eğitim süresi 30 saat olup devam zorunluluğu vardır

10 saat sınıf içi pratik

50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu

30 saat dışarıda koçluk pratiği yapma zorunluluğu

KAZANIMLAR

– Koçlukta ustalaşmak için bol miktarda uygulama yapabilmek

– Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek

– Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yapılar oluşturmak

– Koçlukta yaratıcılık yeteneğini öne çıkarmak

– Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak

– Koçluk dosyaları oluşturmak

– Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek

– Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak

– Programı tamamlayanlar bireylere ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler

EĞİTİM SÜRESİ

1 .MODÜL : 60 SAAT

  1. MODÜL: 60 SAAT
  2. MODÜL: 40 SAAT

Profesyonel Koçluk Eğitimi içeriğine ek olarak aşağıda Hipnoz ve NLP Eğitim süreç ve ücretleri belirtilmiştir.

Temel Hipnoz Eğitimi

Eğitim İçeriği

-Hipnoz Nedir? Trans Nedir?

-Hipnoz Türleri

-Formal Hipnoz

-Dave Elman İndüksiyonu

-İnformal Hipnoz

-Ericsoncu Hipnoz Temel İlkeleri ve Teknikleri

-Çocuklarda Hipnoz

-Self Hipnoz

-Telkin

Eğitim süresi : 20 saattir.

Tüm paket program 180 saattir.

NLP PRACTITIONER Eğitiminin İçeriği

NLP Nedir?

NLP Varsayımları

Zihnin Yapısı-Bilinç ve Bilinçdışı

Temsil Sistemleri

 Meta Model ve Milton Model

Smart Hedefler

Alt-Modaliteler

Çapalama Tekniği

Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

İç ve Dış Gözlem

Mantıksal Aşamalar

Walt Disney Modeli

Çerçeveleme ve Yeniden Çerçeveleme

Stratejiler

Swish Modeli

NLP MASTER PRACTITIONER

EĞİTİM İÇERİĞİ

-Öğrenme

-Örenme Fobisinin Üstesinden Gelme -Durum Yönetimi

-Algısal Pozisyonlar

-Meta Ayna

-Ağız Çabukluğu Kalıpları

-Başarısızlığı Geri Bildirime Çevirme

-Bilinçaltı İle İletişim Kurma ve Bilinçaltı Temizliği

-Hızlı Fobi Tedavisi

-Kötü Anıların Üstesinden Gelmek

-Altı Adımda Yeniden Çerçeveleme

-Zaman Çizgileri

-Zaman Çizgisi Terapisi

-Krar Çalışmaları

-Metafor

-Meta Programlar

-Modelleme

-Bağımlılıktan Kurtulma

-Arkasından Çeken Şeylerden Kurtulma

-Yas Sürecinin Üstesinden Gelmek

-Kendinize İlişkin İnançları Saptamak

-Switch (İnanç Değiştirme) Tekniği

-Parçalarla Çalışmak

-Tote Stratejiler

Bununla birlikte 8.yıl kutlaması nedeniyle 2 yıl süreyle açılacak bu eğitimlere katılabilme hakkı saklı kalacaktır. Katılımcı Profesyonel Koçluk Eğitimi 1.2 ve 3.Modül, NLP Prac. ve NLP Master Prac. Temel Hipnoz Eğitimi ve sertifikalarını alacaktır.

Eğitim ücretleri ve detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Tel: (224)2434314

info@akademiplena.com

Profesyonel Koçluk Eğitimi Bursa Plena Human & Danışmanlık

 

İnsan Kaç Kere Tutar Yandıkça Ateşi?

335137-3-4-ba838Eğer hiç yanık yüzünden acı çekmeseydiniz, ateşe yaklaşmamayı öğrenemezdiniz. Peki hala yaklaşıyorsanız bile bile.. Bir şarkıda dediği gibi insan kaç kere tutar yandıkça ateşi? Gitgide aldığınız yaraların çokluğu ve ağırlığı fark etmemeye mi başladı? Bir çok kişi yaşadığı bağımlı ve acılı ilişkisine rağmen rahatlık alanının dışına çıkamadığı ve söz konusu kişi olmadan bir gelecek düşünemediği için son derece acılı ve bağımlı ilişkisine devam eder.  Aslında bu hiç de rahat bir alan değildir, kişi için tanıdık bildik alandır. Bu alanda yaşadığı acılarla nasıl baş edebileceğini öğrenmiş ve bu yükle hayatına devam etmeye çalışmaktadır. Bir şekilde geleceğin bilinmezliğinden aşırı korktuğu için tabir-i caizse kanını emen ilişkiye tutunmuş kalmıştır. Bir ilişki iki tarafı da büyütebilmelidir. Oysa bir çok ilişkide bir taraf diğerinin enerjisini tüketerek varlığını sürdürür. Daha üzücü olan durum ise, artık bu taraf ilişkiden çekip gitmiş olmasına rağmen diğer tarafın özlemle bekliyor olmasıdır. Şimdi insanların bu tip bir ilişki bağımlılığından kurtulup nasıl özgürleşeceğini merak ediyor olabilirsiniz.

1-Çocukluğunuzla Barışın: iç çocuğa tekrar bağlanma, onu affetme, onu sevme, onunla barışma ve yeniden bütünleşme çalışması yapın. Çocukluk resimlerinizle konuşun. Gözlerinizin içine bakın ve ‘seni seviyorum’ deyin. Kendi değerini yalnızca kendinin belirleyeceğini söyleyin. Bunu hayal ederek, imajinasyon çalışmasıyla da yapabilirsiniz.

2-Söz konusu kişiyi ve kendinizi affedin. Affetmek gerçek bir reçetedir. Acılardan kurtulma gücüdür. Eğer tam anlamıyla iyileşmek istiyorsanız affedin. Eğer tekrar kendinizle bütünleşmek istiyorsanız en çok da kendinizi affedin.

3-Mutluluğunuzun bir başka kişiye bağlı olmadığını fark edin ve kabul edin. Varoluş amacınıza odaklanın. Sevin, şükredin,  yardım edin ve içsel neşenizi yeniden ortaya çıkarın.

4-Zihninizde yeni ve mutlu bir geleceğin hayalini yaratın, hissedin ve adım atın. Bunu adeta yaşayın.

Bugün şansızlık yaşamış olabilirsiniz ama yürüdüğünüz bu yolda bir sonraki köşe başında mutlaka ışıltılı bir şeyler gözükecektir. Bu süreçte yapabileceğiniz tek şey akışta olmak ve her günün değerini bilerek yaşamaktır.

Eric Fromm’un da söylediği gibi: ‘Her insan mutlu olamaz…Çünkü gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları,.Hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanıbaşındakileri..’

Şimdi kendi değerini bilme vakti..

Sevgiyle kalın,

İnci AKTAŞ

Hipnoterapist & Profesyonel Koç

Hipnoterapi Bursa

Varoluş Bunalımı

Kişinin yaşamının amacını, anlamını ya da değerlerini sorgulamaya başladığı anda varoluş bunalımı ortaya çıkar. Salvatore Maddi, bu olgunun “yaşamın anlamını arama ça­basında kapsamlı bir yenilgiye uğramaktan” kaynaklandığını yazmaktadır.

İnsanoğlu anlam arar gibi görünmektedir. Anlam, amaç, değerler ve idealler olmaksızın yaşamak öneli ölçüde stres yaratır. İnsanı intihar kararına bile götürebilir. O halde problem en yalın haliyle şöyledir. Bir anlama gereksinimi olan bir varlık, anlamı olmayan evrende nasıl bir anlam bulacaktır? Irvin Yalom

İçinde bulunduğumuz dönemde varoluş bunalımı yaşayarak intihar edenlerin sayısı gittikçe artmakta. Bazı Avrupa ülkelerinde intihar sonucu ölüm, trafik kazalarından sonra ikinci sıradadır. Mutluluk bilimi ve iyilik bilimi ana sınıfından başlayarak üniversite de dahil tüm okullarda ders olarak aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşam amacı ve hayat felsefesi eksikliği ya da tatmin etmeyen şekilde tanımlanması, mutluluğun içerde değil dış etkenlerde aranması (para,eğlence, ilişkiler vs.), sevgisizlik, rastgele yardım etmenin inceliklerini dahi bilinmemesi toplumları hızlı bir şekilde felaketin kıyısına sürüklüyor.

Eğer hayatınızın anlamını ve amacını arıyorsanız, hayatı anlamsız buluyorsanız , varoluş bunalımı içerisinde kaybolmadan önce iyi bir psikolojik danışmanlık hizmeti almalısınız.

Varoluş bunalımı, iyi bir psikolojik danışmanlık hizmeti ile çözümlenebilmektedir.

İnci Aktaş

Psikolojik Danışman Hipnoterapist Bursa

Uzman görüşleri almak ve psikolojik danışmanlarımız ile görüşmek için bize ulaşabilirsiniz.

(224)434314

bilgi@aynadanismanlik.net

Hayat Amacı

Bize tırmanacak bir dağ verildiğinde aynı zamanda bunu yapabilecek bir kapasite de verilir. Başlangıç yerimiz bataklığın dibi bile olsa, eninde sonunda göklere yükselebiliriz. Dan Milliman

Eğer zorluklarla dolu bir yaşamınız olduğunu düşünüyorsanız şunu hatırlayın. Yaşam bir dağ yoluna benzer. Kolay olmasa da bizim için bir öğretmendir. Kolay bir hayat bize ne öğretebilir ki..Bir zorlukla karşılaştığınızda ya da içinizde bir vizyon oluştuğunda her zaman için zorlukların üstesinden gelecek ve arzularınızı gerçekleştirecek bir güç de verilir. İçsel gücünüze güvenin.

J.R.R.Tolkien’ın da dediği gibi; ‘Köşede yeni bir yol ya da gizli bir giriş bizi bekliyor olabilir. ‘ Eğer biraz daha dayanabilirseniz köşede mutlaka ışıklı bir şeyler belirecektir. Özünüz, yaşam amacınız, bilinçaltınızın temizliği, eski artık size katkısı olmayan düşünce kalıplarından, engellenmişliklerden ve öğrenilmiş çaresizlikten arınarak, kendinizi tanımak ve varoluş amacınızı keşfetmek için profesyonel bir destek almak hayatınızdaki en büyük sıçrama olabilir.

İnci Aktaş

Profesyonel Koç Psikolojik Danışman Hipnoterapis
Detaylı bilgi icin;
www.akademiplena.com
(224) 2434314

psikolojik danışmanlık, profesyonel koçluk, hipnoterapi bursa

Temel Hipnoz Eğitimi

Temel Hipnoz Eğitimi

Plena Human Bütünsel İnsan Gelişim Akademisi
Eğitim İçeriği 
 
-Hipnoz Nedir? Trans Nedir? 
-Hipnoz Türleri 
-Formal Hipnoz 
-Dave Elman İndüksiyonu 
-İnformal Hipnoz 
-Ericsoncu Hipnoz Temel İlkeleri ve Teknikleri 
-Çocuklarda Hipnoz 
-Self Hipnoz 
-Telkin 
 
Eğitim Süresi: 20 saat 
 
Hafta içi ve hafta sonu grupları, eğitim ücretleri ve sertifikasyon süreci hakkında daha detaylı bilgi almak ve ücretsiz ön görüşe için bize ulaşabilirsiniz;
 
Tel: (224)2434314
Temel Hipnoz Eğitimi, bilinç bilinçaltı kavramlarını öğrenmek, farkındalığı arttırmak, beynin çalışma prensibini öğrenmek, hipnotik trans oluşturmak, hipnotik telkin hazırlayarak uygulamak amacıyla hazırlanmıştır. Temel hipnoz eğitimine katılım koşulları ve sertifikasyon hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.
İlgili linkler:
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoz/hipnoterapi/
http://www.akademiplena.com/blog/kategori/hipnoterapi-ile-iyilesme-degisme/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoz/hipnoz-nedir/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoz/nerelerde-kullanilir/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoz/kimler-hipnoz-olabilir/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoterapi-mucizevi-bir-yontem-midir-ozlem-aktas/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoterapi/
http://www.akademiplena.com/blog/hipnoz-ve-farkindalik-inci-aktas/

Yaşam Koçluğu: Hayalden Gerçeğe -Bursa Plena Human Danışmanlık

ogrenci-koclugu-sayfaici-628x356Hepimiz hayal kurarız. Ama içimizde hayallerimiz zalimce eleştiren bir yan vardır. Hayalci yanımızın olduğu kadar eleştirmen yanımızda iyi niyetlidir. Amacı bizi korumaktır. Yine de hayatınızda kaç kez eleştirmen yanınızı dinleyerek hayalinize bir şans bile vermeden unutmak zorunda kaldınız? Kaç kez şimdiki aklım olsa ya da kaç kez daha keşke demeniz gerekiyor yeniden başlayabilmek için?

Yarın diye bir şey yoktur. Yarın bugündür. Yaşayacak yalnızca bir gününüz olsaydı, onu da hayaliniz olmayan, ruhunuzun asıl amacını yansıtmayan bir şekilde tüketmek ister miydiniz?

İşte dünya tam olarak yaşamını bu şekilde tüketen insanlarla dolu. Oysa yaşamınızı tüketmek yerine gerçekten yaşamak istemez misiniz? Hayallerinize mümkün olan en iyi şansı vererek bir adım atmaya hazır mısınız?

Öyleyse niçin bir yaşam koçu ile çalışmalıyım sorusunun yanıtına ulaştınız demektir. Gerçekçi ve farklı bir bakış açısıyla, bulunduğunuz noktadan arzu ettiğiniz noktaya adımlarınızı atarken yanınıda bulunacak profesyonel bir yol arkadaşıdır Yaşam Koçu.

Türkiye ve Bursa’da Yaşam Koçluğu hizmetinden hem online hem de birebir yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Yaşam Koçluğu hakkında tüm merak ettiklerinizi için:

Bursa Tel: (224)2434314

Plena Human Bütünsel İnsan Gelişim Akademisi

Yaşam Koçluğu-Bursa Plena Human

yasamkoclguYaşam Koçluğu nedir? Yaşam Koçu kimdir? Ben hangi konularda yaşam koçundan faydalanabilirim?

Eğer bu soruların, gerçek ve profesyonel cevabını merak ediyorsanız yaşam koçluğu hakkında duyduklarınızı bir kenara bırakın ve yazıyı okumaya öyle devam edin.

Bursa ve Türkiye’de yıllardır gerçekleştirdiğimiz yaşam koçluğu seansları ile ilgili danışan yorumlarına göz atmak isteyebilirsiniz. Bilmenizi isteriz ki gerektiğinde yardım almak en büyük sıçramadır.

Yaşam Koçluğundan faydalanmak istiyorsanız işte bu farkındalıkta olmanız gerekiyor. Yaşam Koçu mevcut durumunuzla, arzu ettiğiniz durum arasındaki farkı en etkin şekilde kapatabilmeniz için atacağınız adımları belirlemede ve bu adımları atarken kat edeceğiniz bu yolda size yol arkadaşlığı yapan kişidir. Sonuçta bin adımlık bir yolculuk bir adımla başlar. O adımı şimdi atmak ister misiniz?

Yaşam Koçu bir akış hocası ya da sizden daha bilgili biri değildir. O yöntem ve teknikleriyle sizi yolda tutan, ufkunuzu açan ve farkındalık yaratan kişidir.

Biri kendini adamadıkça, tereddüt vardır, geri çekilme ihtimali vardır hep.
Hep sukutu hayal.
Tüm çıkışları ilgilendiren tek bir temel hakikat vardır.
O da sayısız fikirlerin ve harika planların katlinin vurdumduymazlık olduğudur.
Birinin kendini tam adadığı andır ki hakikat de değişir o zaman.
Her şey tek bir şeyin imdadına yetişir. Başka zaman asla olmayacak bir şey…
Olup bitenlerin hepsi tek bir karar buharından yükselir.
Önceden bilinemeyen vakalar hali ve buluşma, fiziksel öğelerin desteği..
Hiç kimsenin başına gelmesini haya edemeyeceği bir şey..
Her ne yapabiliyorsanız veya hayal edebiliyorsanız başlatabilirsiniz..
Cesaret içinde deha, güç ve büyü barındırır..
Öyleyse şimdi başlatın, hadi 
Goethe

Bursa Yaşam Koçu ve Yaşam Koçluğu Seansları İçin;

(224)2434314

Türkiye geneli online yaşam koçluğu seansları için:

(224)2434314

bilgi@aynadanismanlik.net

 

Depresyon ve Nefes Terapisi-Hicran İpekbağlar

indirDilimize pelesenk olmuş, şarkılara, şiirlere yansımış “depresyondayım” ifadesi. O kadar sık kullanırız ki, sanki doğal bir durum algısı yaratıp ahbaplık kurarız.

Oysa hiç de hafife alınası bir durum değildir. Duygu durum bozukluğu ve ruhsal çöküntü olarak adlandırabileceğimiz  “depresyon”,  derecesine göre bireyin ve yakınlarının hayatını olumsuz etkileyen bir hastalıktır.

Çoğumuz zaman zaman hayat içinde olumsuz olaylar karşısında bezginlik, yaşama karşı isteksizlik, içe kapanma, üzüntü gibi negatif duygu durumları yaşayabiliriz. Hayat durağan değil ki akıyor. Uçsuz bucaksız bir umman. İçinde inci, mercan olduğu gibi köpek balığı da mevcut. İyisiyle kötüsüyle devam ediyor. İşte bu durumlara verdiğimiz olumsuz tepkiler 3- 4 haftadan uzun sürüyor ve normal hayat aktivitelerimizi kötü etkiliyorsa ciddi anlamda depresyon düşünülebilir.

Süregelen iştahsızlık veya aşırı yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, kişisel bakımını yapamama, normal sosyal aktivitelerden  uzaklaşma, ilgisizlik, hayattan zevk alamama, sebebi olmayan yoğun üzüntü hali, bezginlik, halsizlik, intihar eğilimi ağır depresyon belirtileri olabilir.

Genetik yatkınlık, kişilik yapısı, hayat içinde yaşanan olumsuz olaylar depresyon sebebi olabilir. Her ne olursa olursun şu bilinmelidir ki, depresyon iyileşebilir bir hastalıktır. İyileşme süreci değişebilir, ancak “MUTLAKA İYİLEŞİR.”

Depresyon tedavisinde medikal desteğin yanı sıra “nefes terapisi” ile yaşam kalitesi artarak iyileşme süreci hızlanır.

Nefes terapisi ile kandaki oksijen ve karbondioksit dengesinin ani değişimi sonucunda, otonom sinir sistemi tüm dolaşım sistemlerini ve hormonları alarma geçirerek yeniden yapılandırmaya zorlar.

Depresyon ve hormonlar arasında önemli bir ilişki vardır. Çoğu ruhsal bozukluğun serotonin hormon dengesi bozulduğunda ortaya çıktığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Depresyonda olan insanların serotonin seviyeleri düşüktür. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların bir çoğu beyindeki serotonin seviyesini yükseltmeye yöneliktir.

Serotonin hormonu enerjik olmamızı sağlayan , sakinlik ve güven hissi veren hormondur. istek, ilgi , iştah ve uyku düzeninden sorumludur. Stres hormonları seviyesi artarsa mutluluk hormon seviyeleri düşer.

Nefes terapisi ile hücre bazında oksijenlenen beden yaşam enerjisiyle dolar. Kandaki oksijen ve karbondioksit dengesi mükemmel dengeye geldiğinde,  beden yüksek potansiyel enerjisini açığa çıkararak çalışma kapasitesini fabrika ayarlarına geri yükler. Adrenalin, noradrenalin, kortizol gibi stres hormonları seviyelerini düşürür. Serotonin, dopamin, melatonin gibi mutluluk hormon seviyelerini yükseltir. Bireyin enerjisi artar ve depresyon etkileri kaybolur. Yaşam kalitesi artar, bedensel,zihinsel ve ruhsal anlamda iyileşme süreci başlar.

Hicran İpekbağlar & Nefes Terapisti.

Nefes Terapisi ve Panik Atak

images

Evet, hiç beklemediğimiz bir anda çıkıp gelen,yüksek doz endişe ve kaygı atağı…
Temel faktör “stres”
Panik atak, taşıyamadığınız, size bir bakıma ağır gelen duygularınızın, bedeniniz aracılığıyla dışa vurumu olarak da nitelendirilebilir.
Panik atağın oluşmasındaki en büyük sebep, beynimizin ,bulunduğumuz durumu, olumsuz ruh halimiz dolayısıyla yaşamsal tehdit olarak algılaması,.yani sahte alarmla harekete geçen savunma sistemi,sahte bir gerçeklik yaratır. İşte bu andan itibaren vücudun tüm organları aslında mevcut olmayan bu duruma karşı savunmaya geçer.
Diyelim ki, beyin kalp krizi alarmı verdi. Bu durumda nabız hızlanır, tansiyonda iniş çıkışlar, daha ziyade yükselme yaşanır, terleme olur, kana geçen fazla miktarda adrenalinden dolayı, vücudun ısı derecesi düşer, el ve kollarda uyuşmalar olur, vücut beyinden gelen alarma karşı üst düzey savunmaya geçer. Böylece kalp krizi geçirdiğini sanan birey, yaşadığı yoğun ölüm korkusu ile kendini en yakın sağlık merkezine zor atar. Ancak yapılan tüm tetkikler kalp krizinin olmadığını gösterir.Çünkü sorun bedensel değil, kabullenilmeyen,, kaldırılamayan duyguların oluşturduğu ağırlıktır.Panik atakların ne zaman, ve nasıl olacağına beynimiz özgür irtadesine dayalı olarak karar verir.Yani ,bilinçaltımız anne karnından bu yana kadar biriktirdiğimiz olumsuz düşünce ve inanç kalıplarını,kişinin o anki ruh hali ile ilişkilendirme tercihine bağlı diyebiliriz.
Kişi, bu atakların sahte olduğunu bilir fakat nasıl kontrol altına alacağını bilemez.. Bu durum önce nefes alma paternini etkiler. Nefes alamadığını zanneden kişi,farkında olmadan.hızlı soluk alıp vermeye(hiperventilasyon ) başlar
Hiperventilasyon vücudun ihtiyacı olandan daha fazla nefes alıp verme durumudur. Aşırı ve derin nefes alınması kandaki oksijen (O2) seviyesini arttırırken karbondioksit (CO2 ) seviyesini düşürür. Yani hiperventilasyon durumunda daha çok O2 alınmasına karşılık beynin ve vücudun belli bölgelerine daha az O2 ulaşmaya başlar.

Ve nihayetinde panik atakları ortaya çıkar.
Eeeee sorun oksijen ve karbondioksit olunca, ilacı da “nefes terapisi” olacaktır.
Düzenli diyafram egzersizileri ve ataklara özel nefes terapi ile
panik atak kontrol altına alınabilir.

Nefes terapisti & Hicran İpekbağlar

(224)2434314