info@akademiplena.com | +90 224 2434314

Profesyonel Koçluk Eğitim Programı

Plena Human Bütünsel İnsan Gelişim Akademisi
2017-10-18
Profesyonel Koçluk Eğitim Programı


Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı Association For Coaching akreditasyonuna sahiptir.

Biri kendini adamadıkça, tereddüt vardır, geri çekilme ihtimali vardır hep.
Hep sukutu hayal.
Tüm çıkışları ilgilendiren tek bir temel hakikat vardır.
O da sayısız fikirlerin ve harika planların katlinin vurdumduymazlık olduğudur.
Birinin kendini tam adadığı andır ki hakikat de değişir o zaman.
Her şey tek bir şeyin imdadına yetişir. Başka zaman asla olmayacak bir şeyâ?¦
Olup bitenlerin hepsi tek bir karar buharından yükselir.
Önceden bilinemeyen vakalar hali ve buluşma, fiziksel öğelerin desteği..
Hiç kimsenin başına gelmesini haya edemeyeceği bir şey..
Her ne yapabiliyorsanız veya hayal edebiliyorsanız başlatabilirsiniz..
Cesaret içinde deha, güç ve büyü barındırır..
Öyleyse şimdi başlatın, hadi 
Goethe

MODÜL1

TEMEL KOÇLUK EğİTİMİ - FARKINDALIK YARATMA

CERTIFIED LIFE COACH

KONU BAşLIKLARI

- Koçluğa Giriş

- Koçluğun Alanı  ve konusu hakkında ayrımlar

- Koçluğun kavramsal temelleri

- Koçluğun temel yetkinlikleri

- Koçluk süreci

- Müşteri Koç arasındaki ilişki

- Koçluk iletişimi ve uyum

- Doyum denge süreç

- Etkin dinleme söylenmeyeni duyabilme

- İç görü , olay kişi ayırımı yapabilme

- Süreç yönetimi , kendini yönetme

- Güçlü soru sorma , açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular

- Koçluk sürecinde kullanılan soru örnekleri

- şekillendirici geri bildirim

- Geri bildirim verme teknikleri

- Yaşam amacı değerler ve vizyon çalışmaları

- Eylem tasarlama, planlama , hedef koyma

- Etik kurallar ve tartışılması

- Kritik gedik saptanması ve kapatılması

- Danışanı yapılandırma ve geliştirme becerileri

- Koçluk araçları

- NLP Teori ve pratikleri

- NLP nedir ? Varsayımları nelerdir?

- Temsil sistemleri

- Alt modaliteler

- Çapa

- Milton ve Meta Model

- Smart çalışması

- Mantıksal aşamalar

- Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme

- 10 saat karşılıklı seans uygulama ve yorumları

- Vaka çalışmaları ve yorumlamaları

- Video programlarının izlenmesi ve yorumlanması

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon

Sınıf içi eğitim süresi  40 saat olup ,devam zorunluluğu vardır.

50 saat dışarıda katılımcıların tek başına çalışma zorunluluğu

40 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu


KAZANIMLAR

- Etkin dinleme yapabilmek

- Hedefe yönelik geri bildirim yapmak

- Güçlü sorular sorabilmek

- Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek

- Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığı arttırmak

- Değerlerini ve hedeflerini tespit etmek

- Koçluk ve özel hayatta zamanı yönetebilmek

- Hedef bazlı planlama yapabilmek

- Koçluk etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek

- Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında farkındalık

- Koçluk duruşunu hayatın her alanında sergilemek

- Programı tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler


MODÜL 2

İLERİ KOÇLUK EğİTİMİ- DEğİşİM YARATMA

ADVANCED CERTIFIED COACH

KONU BAşLIKLARI

- Nlp Yöntem ve uygulamaları

- Değişim ve Direnci Kırmak

- Öğrenme Aşamaları

- Meta Programlar

- Algı pozisyonları

- Yeniden çerçeveleme, ağız çabukluğu kalıpları

- Karar çalışmaları

- Başarısızlığı geri bildirime çevirme

- Koçlukta metafor kullanımı

- Metafor kullanım becerisini geliştirmek

- Grup ve bireysel metafor üretme çalışmaları

- Koçluk yaklaşımları

- Psikodinamik yaklaşım

- Birey Odaklı yaklaşım

- Öğrenme psikolojisi yaklaşımı

- Sistem yaklaşımı

- Varoluşçu yaklaşım

- Sosyal psikoloji yaklaşımı

- Grow Uygulamaları

- Gestalt Koçluk pratik ve uygulamaları

- Anda kalma

- Kendi koçluk işini kurma ve iş ortamında koçluk

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon

- 10 saatlik karşılıklı koçluk seans uygulamaları ve yorumlamaları

- Vaka çalışmaları ve yorumlanması

- Video Programlarının izlenip yorumlanması

- Sınıf içi eğitim süresi  40 saat olup devam zorunluluğu vardır.

- 50 saat katılımcının dışarıda çalışma zorunluluğu

- 30 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu


KAZANIMLAR

- Koçlukta duygusal zekayı kullanabilmek

- NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek

- Koçlukta metafor kullanabilmek

- Anda kalmayı başarabilmek

- Hedef çalışmaları yapabilmek

- Temel iş becerilerini öğrenmek

- Programı tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler.


MODÜL 3

USTA KOÇLUK EğİTİMİ -DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK

PROFESSIONAL  CERTIFIED COACH

KONU BAşLIKLARI

- Liderlik tanımı

- Liderlik özelliklerinin incelenmesi

- Etkin liderlik modelleri

- Liderlik ve motivasyon teorileri

- Liderlik ve Yöneticilik yetkinlik çarklarının kullanımı

- Yaratıcılık, yaratıcılığın tanımı, yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcılığı teşvik edecek sorular

- Vizyon, misyon, amaç , hedef ve strateji belirleme

- Misyon bildirgesi hazırlanma

- Zaman yönetimi

- Hedef bazlı planlama

- 5N1K Tekniği

- Kurumsal hedefler

- İşletmelerde verimlilik anlayışı oluşturmak

- Kurum içi iletişimde koçluk araçları kullanmak

- Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatma

- Kobi ve Kurum koçluğu

- Ekip koçluğu

- Yetki devri

- Koçlukta pazarlama, pazarlama için hazırlık, maddi hazırlıklar , web sitesi, sosyal medya

- Ennegram

- DİSC

- MBTI

- SWOT

- Stratejik plan teori ve uygulamaları

- Performans değerlendirme

- Karşılıklı koçluk uygulamaları

- Vaka çalışmaları

- Workshop uygulamaları

- Süpervizyon

- Sınıf içi eğitim süresi 40 saat olup devam zorunluluğu vardır

- 10 saat sınıf içi pratik

- 50 saat dışarıda katılımcının tek başına çalışma zorunluluğu

- 30 saat dışarıda koçluk pratiği yapma zorunluluğu


KAZANIMLAR

- Koçlukta ustalaşmak için bol miktarda uygulama yapabilmek

- Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek

- Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yapılar oluşturmak

- Koçlukta yaratıcılık yeteneğini öne çıkarmak

- Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak

- Koçluk dosyaları oluşturmak

- Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek

- Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak

- Programı tamamlayanlar bireylere ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler


EĞİTİM SÜRESİ

1 .MODÜL : 50 SAAT

2. MODÜL: 50 SAAT

3. MODÜL: 50 SAAT


EğİTİME KATILMA KOşULLARI

- En az ön lisans mezunu olmak

- 25 yaşını doldurmuş olmak

- Tercihen en az 2 yıllık iş tecrübesi

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Tel : 0 224 243 43 14

0 533 517 95 12

0 533 547 52 41

info@akademiplena.com