Browsing articles in "Yaşam Koçluğu"

Yaşam Koçluğu

May 1, 2011   //   by admin   //   Yaşam Koçluğu  //  9 Comments

 

Koçluk Nedir?

Koçluk, kişilerin ya da kurumların bulundukları nokta ile ulaşmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatan ve danışanla koç arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Koçlar danışanları için neyin iyi olduğunu bilseler de onlara bir şey öğretme niyetinde değillerdir. Çünkü herkes kendi yaşamının uzmanıdır ve bütün yanıtlar danışanın kendisindedir.

Koçlar, danışanlarına farkındalık kazandırarak potansiyellerini açığa çıkarmalarına, kaynaklarını doğru kullanmalarına ve onların kendileri için en uygun çözümleri bulmalarına destek olurlar. Bunu büyük bir nezaket ve tevazu ile yaparken en güçlü araçlarından biri,doğru soruları sorabilmektir. Güçlü ve doğru soru sorabilmek için koçlar, danışanlarının ne söylediklerinden çok ne söylemek istediklerine odaklanırlar. Bunu sahip oldukları üst düzey dinleme becerisiyle ve gözlem yeteneğiyle yaparlar.

Koçlar bu konuda öyle ustalaşmışlardır ki,danışanlarının kendilerinde olan ancak farkında olmadıkları ve kullanmadığı kaynaklarını açığa çıkarır ve adeta danışanın içindeki devi uyandırarak enerjilerini, motivasyonlarını üst düzeye çıkarırlar. Çünkü koçlar danışanlarının mükemmel oldukları ve sonsuz kaynaklara sahip oldukları düşüncesiyle hareket ederek, temelde potansiyele odaklanırlar.Kişilerin ya da kurumların yolları üstünde ne kadar engel varsa onları kaldırmalarına ve performanslarının maksimuma ulaşmasına yardımcı olurlar.

Kişilerin bütün yaşam alanlarıyla ilgili olan koçluk türüne Yaşam Koçluğu ya da Life Coaching denir.Bütün güçlü Yaşam Koçları’ nın ortak özellikleri şunlardır.:

• İnsanlara yardım etmek için büyük bir arzu duyma
• Üstün dinleme becerilerine sahip olma
• İyililik, merhamet ve yeteneği güçlü bir şekilde harmanlamış olma
• Yargısız olma
• Sezgisel güce sahip olma
• Kişisel sınırları bilme
• Hayata pozitif bakma
• Güçlü iş becerilerine sahip olma
• Empatik olma
• Etkili iletişim kurma
• Kendi yaşamını yönetebilme
• Gerçeğe odaklanma
• Yaratıcı olma

Yaşam Koçları, danışanlarıyla aşağıdaki alanların bir ya da bir kaçında çalışabilirler:

• İlişkiler
• Stres ve Zaman Yönetimi
• İş ve Özel Yaşam Dengesi
• Maneviyat ve Kişisel Gelişim
• Motivasyon
• İş Konuları
• Kariyer Planlama ve Geliştirme
• Girişimcilik ve Küçük İşletmeleri Geliştirme
• Finans ve Bütçe
• Yaratıcılık (sanatçılar için)
• Aile İlişkileri ve Çocuk Yetiştirme
• Hobiler
• Performans Geliştirme
• Sınavlara Hazırlık
• Duygusal Zeka Gelişimi
• Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma

Herkesin için de bir güç uyur ve eğer bu gücün farkına varırsa neler yapabileceğine kendisi bile şaşırır.

Bize Ulaşın

Tel:  0 (224) 2434314

İnci AKTAŞ : (533) 547 52 41

Özlem AKTAŞ: (533) 517 95 12

Online Eğitimlere kayıt için; www.plenahuman.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm online eğitimlerimize sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yaşam Koçluğu Nedir ?

Nis 17, 2011   //   by admin   //   Yaşam Koçluğu, Yaşam Koçluğu Nedir?  //  No Comments

Yaşam Koçluğu Nedir ?

”Başarıya giden ilk adım, yapmayı amaçladığınız şeyin ne olduğunu bilmektir.”

”Bizler, olduğumuza inanmayı seçtiğimiz şeyiz.”

”Zihinsel olarak yaratılmış hapisanenizden kaçmanız için gereken tek şey, değişmeye karar vermenizdir.”

Yaşam Koçluğu tırtıldan kelebeğe dönüşüm hakkındadır.

Yaşam Koçluğu, danışanlarla potansiyellerine ulaşmaları arasında duran engeli ortadan kaldırır.

Danışmanlar ve terapistler cevapları geçmişte arayabilirler.Yaşam Koçları şimdi ve gelecekle ilgilenir.

Yaşam Koçluğu kişinin içindeki cevhere ulaşır.

Yaşam Koçluğu, beden ya da akıl hastalıkları ile ilgilenmez. Danışanların huzursuzlukları ya da memnuniyetsizliklerinde yardımcı olur. Onlara öz saygı sorunlarında ve arzulanan amaçlara ulaşamama konularında yardım eder.

Yaşam Koçluğu,yaşam ile hayaller arasındaki boşluğu kapatan boşluk analizine ilişkindir. Yaşam Koçluğu, otoyol bakım ve inşasıyla kıyaslanabilir. Düz bir yüzey oluşturmak için yaşamın oyuklarını doldurur ve ortadan kaldırır. Netice olarak yaşam koçluğu, yolcuyu faaliyetsizliğin sağ şeridinde kalıp amaçsız ya da yönsüz, rastgele sürüklenmek yerine gerçekten ziyaret etmek istediği yerlere götürür.

Yaşam Koçluğu, kişilerin yaşamlarında değişim istediği noktada, hedeflerine ulaşmak için yolların bulunmasında, işlerinde ve özel yaşamlarında daha etkin, daha huzurlu, daha dengeli ve doyumlu bir hayat istemeleri halinde kendilerini hedeflerine ulaştıracak  bir süreçtir.

Eileen Mulligan (yaşam koçu ) ‘7 Günde Hayatını Değiştir’ adlı kitabında, ‘Yaşam koçları, sizin yaşamınızı daha iyiye doğru değiştirmeye zorlamak için oradadır.’ diye yazar.

Yaşam koçu, yapmayı düşünmek ile gerçekten yapmak arasındaki boşluğu kapatır.Yaşam koçunun esas rolü, danışanlarına imkan tanımak, onu güçlendirmek ve sonuç almaktır.

 Yaşam Koçluğu, engelleri ortadan kaldırmak ve danışanların hayallerinin ve özlemlerinin gerçekleşmesinin önündeki bariyerler olarak algıladıkları şeylerin ötesine geçmeye teşvik etmekle ilgilidir. Amaç, danışanlar için denge ve tatmin duygusu ile dolu bir yaşam yaratmaktır. Herkesin serbest bırakılmayı bekleyen çok büyük bir potansiyeli vardır. Koç sizi bu potansiyele ulaştırır.

Bireysel Koçluk Hizmeti Almanın Faydaları

– Bireyler, kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiklerini, olayları farklı şekillerde yorumlayabildiklerini

– Düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini

– Kişilerarası ilişkilerde daha etkin olduklarını

– İş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini ve dengeyi sağlayabildiklerini

– Bir çok konuda daha üretken olduklarını

– İş ve özel hayatlarından doyum almayı sağladıklarını

– Koydukları hedeflere ulaşma gibi alanlarında takdire değer sonuçlar alabildiklerini görmektedir.

”Yeteri kadar isterseniz, istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Bunu bedeninizden taşan ve dünyayı yaratmış olan enerji ile birleşen bir coşkuyla istemelisiniz.”

                                                                                                          Sheila Graham

Online Eğitimlere kayıt için; www.plenahuman.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm online eğitimlerimize sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ara

Kategoriler