Profesyonel Koçluk Eğitimi

Oca 6, 2020   //   Yazar: admin   //   Makaleler  //  14 Yorum

PLENA HUMAN BÜTÜNSEL İNSAN GELİŞİM AKADEMİSİ

Profesyonel Koçluk Eğitimi

Profesyonel Koçluk Eğitimi Programı Uluslararası Association For Coaching (AC) akreditasyonuna sahiptir.

> MODÜL 1

> TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ – FARKINDALIK YARATMA

> CERTIFIED LIFE COACH

> KONU BAŞLIKLARI

> – Koçluğa Giriş

> – Koçluğun Alanı ve konusu hakkında ayrımlar

> – Koçluğun kavramsal temelleri

> – Koçluğun temel yetkinlikleri

> – Koçluk süreci

> – Müşteri Koç arasındaki ilişki

> – Koçluk iletişimi ve uyum

> – Doyum, denge ve süreç yönetimi

> – Yaşam Çarkı Uygulaması

> – Etkin dinleme söylenmeyeni duyabilme

> – İç görü , olay kişi ayırımı yapabilme

> – Koçlukta İlerletme ve kendini yönetme

> – Güçlü soru sorma , açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular

> – Şekillendirici geri bildirim

> – Yaşam amacı değerler ve vizyon çalışmaları

> – Eylem tasarlama, planlama , hedef koyma

> – Etik kurallar ve tartışılması

> – Kritik gedik saptanması ve kapatılması

> – Danışanı yapılandırma ve geliştirme becerileri

> – Koçluk araçları

> – NLP Teori ve pratikleri

> – NLP nedir ? Varsayımları nelerdir?

> – Temsil sistemleri

> – Alt modaliteler

> – Çapa

> – Milton ve Meta Model

> – Smart çalışması

> – Mantıksal aşamalar

> -EFT Tekniği

> – Grow Uygulamaları

> – Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme

> – 10 saat karşılıklı seans uygulama ve yorumları

> – Vaka çalışmaları ve yorumlamaları

> – Workshop uygulamaları

> – Süpervizyon

> Sınıf içi eğitim süresi 50 saat olup ,devam zorunluluğu vardır.

> 20 saat sınıf içi koçluk pratiği zorunluluğu

> 50 saat dışarıda katılımcıların pratik zorunluluğu

> 60 saat okuma ve kendi kendine çalışma

> KAZANIMLAR

> – Etkin dinleme yapabilmek

> – Hedefe yönelik geri bildirim yapmak

> – Güçlü sorular sorabilmek

> – Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek

> – Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığı arttırmak

> – Değerlerini ve hedeflerini tespit etmek

> – Koçluk ve özel hayatta zamanı yönetebilmek

> – Hedef bazlı planlama yapabilmek

> – Koçluk etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek

> – Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında farkındalık

> – Koçluk duruşunu hayatın her alanında sergilemek

> – Programı tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler

> MODÜL 2

> İLERİ KOÇLUK EĞİTİMİ- DEĞİŞİM YARATMA

> ADVANCED CERTIFIED COACH

> KONU BAŞLIKLARI

> – Nlp Yöntem ve uygulamaları

> – Değişim ve Direnci Kırmak

> – Öğrenme Aşamaları

> – Meta Programlar

> – Algı pozisyonları

> -Yas, Fobi, Kötü Anıları Değiştirme, Bağımlılıklardan Kurtulma, Parça Birleştirme, Zaman Çizgisi Terapisi

> -İnanç değiştirme yöntem ve teknikleri

> – Yeniden çerçeveleme, ağız çabukluğu kalıpları

> – Karar çalışmaları

> – Başarısızlığı geri bildirime çevirme

> – Koçlukta metafor kullanımı

> – Metafor kullanım becerisini geliştirmek

> – Grup ve bireysel metafor üretme çalışmaları

> – Koçluk yaklaşımları

– Koçlukta ileri düzey becerileri kullanma

– Sadeleşme, Kurallar ve sınırlar koyma konularına koçluk

– Korkular ve sınırlayan inançlara koçluk yapma

– Huzur, Mutluluk, Tutku konularına koçluk

– Psikolojik Kuramlar ve teknikler

> – Psikodinamik yaklaşım

– Erikson gelişim evreleri

> – Birey Odaklı yaklaşım

> – Davranışsal kuram ve terapi

> – Bilişsel Davranışçı kuram ve Terapi

> – Varoluşçu yaklaşım

> – Sosyal psikoloji yaklaşımı

> – Gestalt Koçluk pratik ve uygulamaları

> – Anda kalma

> – Kendi koçluk işini kurma

– İş ortamında koçluk

– Hedef ve planlar oluşturma

> -Bilinçaltı Teknikleri

> – Workshop uygulamaları

> – Süpervizyon

> – Vaka çalışmaları ve yorumlanması

> – Sınıf içi eğitim süresi toplam 60 saat olup devam zorunluluğu vardır.

> -20 Saat sınıf içi pratik

> – 80 saat katılımcının dışarıda çalışma zorunluluğu

> – 70 saat dışarıda koçluk pratiği zorunluluğu

> KAZANIMLAR

> – Koçlukta duygusal zekayı kullanabilmek

> – NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek

> – Koçlukta metafor kullanabilmek

> – Anda kalmayı başarabilmek

> – Hedef çalışmaları yapabilmek

> – Temel iş becerilerini öğrenmek

> – Programı tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler.

– Psikolojik kuramlar ve teknikler hakkında fikir sahibi olmak

– Koçluğun ve NLP’nin psikoloji ile ilgisini kavramak

> MODÜL 3

> USTA KOÇLUK EĞİTİMİ -DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK

> PROFESSIONAL CERTIFIED COACH

>

> KONU BAŞLIKLARI

> – Liderlik tanımı

> – Liderlik özelliklerinin incelenmesi

> – Etkin liderlik modelleri

> – Liderlik ve motivasyon teorileri

> – Liderlik ve Yöneticilik yetkinlik çarklarının kullanımı

> – Yaratıcılık, yaratıcılığın tanımı, yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcılığı teşvik edecek

sorular

> – Vizyon, misyon, amaç , hedef ve strateji belirleme

> – Misyon bildirgesi hazırlanma

> -Değerlerin belirlenmesi

> – Zaman yönetimi

> – Hedef bazlı planlama

> – 5N1K Tekniği

> – Kurumsal hedefler

> – İşletmelerde verimlilik anlayışı oluşturmak

> – Kurum içi iletişimde koçluk araçları kullanmak

> – Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatma

> – Kobi ve Kurum koçluğu

> – Ekip koçluğu

> – Yetki devri

> – Koçlukta pazarlama, pazarlama için hazırlık, maddi hazırlıklar , web sitesi, sosyal

medya

> – Ennegram

> – MBTI

> – SWOT

> – Stratejik plan teori ve uygulamaları

> – Performans değerlendirme

> – Karşılıklı koçluk uygulamaları

> – Vaka çalışmaları

> – Workshop uygulamaları

> – Süpervizyon

> – Sınıf içi eğitim süresi 40 saat olup devam zorunluluğu vardır

> – 20 saat sınıf içi pratik

> – 40 saat tek başına zorunluluğu

> – 30 saat dışarıda koçluk pratiği yapma zorunluluğu

> KAZANIMLAR

> – Koçlukta ustalaşmak için bol miktarda uygulama yapabilmek

> – Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek

> – Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yapılar oluşturmak

> – Koçlukta yaratıcılık yeteneğini öne çıkarmak

> – Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak

> – Koçluk dosyaları oluşturmak

> – Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek

> – Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak

> – Programı tamamlayanlar bireylere ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler

> EĞİTİM SÜRESİ

> 1 .MODÜL : 70 SAAT

> 2. MODÜL: 80 SAAT

> 3. MODÜL: 60 SAAT

Profesyonel Koçluk Eğitimi içeriğine ek olarak aşağıda Hipnoz ve NLP Eğitim süreç ve

ücretleri belirtilmiştir.

> Temel Hipnoz Eğitimi

> Eğitim İçeriği

> -Hipnoz Nedir? Trans Nedir?

> -Hipnoz Türleri

> -Formal Hipnoz

> -Dave Elman İndüksiyonu

> -İnformal Hipnoz

> -Ericsoncu Hipnoz Temel İlkeleri ve Teknikleri

> -Çocuklarda Hipnoz

> -Self Hipnoz

> -Telkin

Eğitim süresi : 20 saattir.

NLP PRACTITIONER Eğitiminin İçeriği

NLP Nedir?

NLP Varsayımları

Zihnin Yapısı-Bilinç ve Bilinçdışı

Temsil Sistemleri

Meta Model ve Milton Model

Smart Hedefler

Alt-Modaliteler

Çapalama Tekniği

Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

İç ve Dış Gözlem

Mantıksal Aşamalar

Walt Disney Modeli

Çerçeveleme ve Yeniden Çerçeveleme

Stratejiler

Swish Model

Süre: 35 Saati

NLP MASTER PRACTITIONER

EĞİTİM İÇERİĞİ

-Öğrenme

-Örenme Fobisinin Üstesinden Gelme

-Durum Yönetimi

-Algısal Pozisyonlar

-Meta Ayna

-Ağız Çabukluğu Kalıpları

-Başarısızlığı Geri Bildirime Çevirme

-Bilinçaltı İle İletişim Kurma ve Bilinçaltı Temizliği

-Hızlı Fobi Tedavisi

-Kötü Anıların Üstesinden Gelmek

-Altı Adımda Yeniden Çerçeveleme

-Zaman Çizgileri

-Zaman Çizgisi Terapisi

-Krar Çalışmaları

-Metafor

-Meta Programlar

-Modelleme

-Bağımlılıktan Kurtulma

-Arkasından Çeken Şeylerden Kurtulma

-Yas Sürecinin Üstesinden Gelmek

-Kendinize İlişkin İnançları Saptamak

-Switch (İnanç Değiştirme) Tekniği

-Parçalarla Çalışmak

-Tote Stratejiler

Süre:30 Saat

Online eğitimler için www.plenahuman.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Online eğitim programlarına kayıt olduktan sonra istediğiniz yerden istediğiniz zaman eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Bireysel online seanslar için ise, 02242434314 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

14 Yorum

 • Plena Human Akademi’den aldığım Profesyonel koçluk eğitimi sayesinde hayatımda yepyeni bir kulvar açıldı. Artık hayal edemediklerimi hayal etmeye hayal ettiklerimi ise gerçekleştirmeye başladım. Eğitim süresince her zaman kendime iyi ki buradayım dedirten değerli eğitmenlerime sonsuz teşekkürler.

 • Önce kendi hayatınıza sonra başkalarının yaşantısına faydalı olmak istiyorsanız Plena Human Akademi Özlem Hanım ve İnci Hanım’dan eğitim almalısınız.

 • Güneş doğmadan dakikalar öncedir en karanlık anıdır gecenin ve siz benim hayatıma doğan bir güneşsiniz iyiki tanıştık iyi ki yollarımız kesişti. Sizi seviyorum Özlem Hanım ve İnci Hanım.

 • Sevgili Plena Human ailesi, sevgili İnci Hocam ve Özlem Hocam iyi ki sizi tanımışım, iyi ki aranızdayım
  Aldığım eğitime gelince biliyorumki Her geçen gün aldığım her derste her öğrendiğim bilgide daha da gelişiyorum daha da ilerliyorum ve gelecekte kendimi çok güzle bir yerde görüyorum bunların hepsi sizin sayenizde.kendime inanıyorum sizleri çok seviyorum iyiki sizi tanımışım daha çok güzel günler hep beraber bizi bekliyor biliyorum iyi ki varsınız.

 • Bu Güzel insanlar benim hayatıma girdiklerinden beri önce kendi hayatıma ışık tuttum sonra da başka insanların hayatlarına dokunabildim. O yüzden iyi ki sizinle tanışmışım diyorum çok teşekkür ediyorum.

 • Bu eğitim sayesinde tüm negatifliklerimi bir kenara atıp yepyeni bir bakış açısıyla hayatıma devam ediyorum. İnci Aktaş ve Özlem Aktaş’a çok teşekkür ediyorum.

 • Hayatta hiç bir karşılaşma tesadüf değildir buna tüm kalbimle inanıyorum dönüşümüme yol arkadaşlığınız için çok teşekkür ediyorum sizi seviyorum.

 • Bu eğitim sayesinde farkındayım, anı yaşıyorum, gelişiyorum değişiyorum Plena Human ailesine İnci Aktaş ve Özlem Aktaş’a çok teşekkür ediyorum.

 • Bu ailenin en küçük üyesi olarak daha yolun başında beni baştan yarattığınız pozitif değişimin öncüsü olduğunuz, farkındalık oluşturduğunuz için her şeyden önemlisi örnek olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. Plena Human sayesinde her gün kendimi baştan yaratmaya devam edeceğim. Özlem Aktaş ve İnci Aktaş sizi çok seviyorum iyiki varsınız.

 • Plena Human iyi ki karşıma çıkmışsınız eğitimlerinizi seviyorum koşa koşa geliyorum.Özlem Hocam, İnci Hocam sizlerin yeri çok ayrı. Hayatımda çok şeyi değiştirmeye başladınız daha da çok şey değişeceğini biliyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyor ve teşekkür ediyorum.

 • Plena Human ailesi ile hikayem tam 6 yıl önce başladı satışımı nasıl arttırabilirim nasıl insanlarla daha iyi iletişim kurabilirim derken kendimi bu dünyanın içinde buldum. İyi ki de buldum iyi ki varsınız.İletişimin arkadaşlığın dostluğun vizyonun disiplinin ve tutkunun hep birlikte varolduğu koçluk ve eğitim merkezi sizinle olmaktan sizden eğitim almaktan hep gurur duydum iyi ki arkadaşım ve hocalarımsınız. Plena Human Akademisi koçu olmak bir ayrıcalık.

 • Sevgili İnci ve Özlem Sizinle ilk self hipnoz ile başlamıştık bu yolculuğumuza şimdi regresyon ile tamamladık. Bana kattığınız bütün her şey için teşekkürler. Eğitimler kesinlikle bir eğitim gibi değil çok eğlenceli gerçekten akılda kalıcı örneklerle ve çok fazla farkındalığını artıracak düzeyde etkili. Hayatımda pek çöm şey değişti kendimi farkına varmaya başlamıştım sizinle bu yolculuğa başladığımda ama bana kattıklarının gerçekten söylenecek söz bulamayacağım kadar güzel. Sizinle tanıştığımı sizinle bu yolculuğa başladığıma ve bundan sonra da güzel bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bana kattıklarınız her şey için tanışmama vesile olduğunuz pek çok arkadaş için size çok çok teşekkür ediyorum bundan sonraki başarılarınız da ve hayatınızda hep yanınızdayım kesinlikle tavsiye ederim

 • Plena Human kocaman bir aile ve her geçen gün daha da büyüyen bir aile içinde sevgiyi, saygıyı, anlayışı paylaşmayı ve bilgiyi barından bir aile böyle bir aile muhakkak ki daha da kocaman kitlelere hitap edecek ve sevgi sonsuz büyüklüğe ulaşacak. Yolumun kesişmesinin sebebi mesleki açıdan eksikliğimi gidermek içsel yolcuğumuz geliştirmek farkındalığını artırmak için de almış olduğum eğitimler sayesinde yolum daha da aydınlandı daha da özgüvenli sevgi yaklaşmaya başladım hayata ve danışmanlarıma bunun için İnci Hanım, Özlem Hanıma ve bu kurumda çalışanlarına sonsuz teşekkürler.

 • Özlem Hanım ve İnci Hanım harika insanlar benim için değeriniz paha biçilemez. Değerlerimden taviz vermeden hayattaki her şey ile nasıl başa çıkabileceğimi mutluluğu gerçekten manevi değerlerde olduğunu sayenizde öğrendim. Benim için müthiş yol arkadaşlarısınız. Sizin gibi içi dışı bir ön yargısız vicdanlı açık yürekli dostlar edindiğim için çok şanslıyım bana kattığınız her şey için teşekkür ediyorum.

Yorum Bırakın

Ara

Kategoriler